Constructa Entreprenør AS fusjonerer med Åmodt Entreprenør AS

For å styrke vår markedsposisjon har vi valgt å fusjonere vårt datterselskap Åmodt Entreprenør AS, organisasjonsnummer NO 984812930MVA med Constructa Entreprenør AS.

Alle avtaler, forpliktelser og kontraktsforhold inngått av Åmodt Entreprenør AS, videreføres til Constructa Entreprenør AS.

Fusjonen trer i kraft fra og med den 01.12.2017 og vil medføre følgende endringer for Åmodt Entreprenør AS:

  1. Nytt navn: Constructa Entreprenør AS.
  2. Nytt organisasjonsnummer: NO 990702411MVA.
  3. Ny logo.
  4. Ny postadresse: Constructa Entreprenør AS, Fabrikkgaten 6, 5059 BERGEN.

Ved eventuelle uklarheter eller behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.