Constructa-lederne er en av to finalister fra Vestlandet til NM i vekstskaping

Lederne for Constructa Entreprenør og verftet Brødrene Aa Eigedom ble utvalgt til å gå videre til nasjonal kåring da Vestlands-finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year, ble avholdt i Bergen torsdag.

Ernst & Young (EY) kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. I oktober gjennomføres seks regionale finaler. Fra regionsfinalene skal kandidater fra i alt 12 selskaper videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 24. november. To av disse selskapene er altså Constructa Entreprenør og Brødrene Aa Eigedom.

Forut for regionsfinalen kartla EY i alt 393 aktuelle kandidater i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Som regionens utvalgte kandidater vil nå Thor Småbrekke, Bjørn Heimdal og Kari Saarisita fra Constructa samt brødrene Tor Øyvin, Ole Matias, Arnulf og Arnstein Aa delta på nasjonal finale i Oslo tirsdag 24. november. Vinneren herfra representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco til sommeren. Der skal det kåres en internasjonal vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser. Minimumskravet for deltakelse er «3 x 20»: 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 % vekst siste 2 år. Et selskap kan kvalifisere seg også uten å være helt i mål på samtlige av disse, men da kommer andre kriterier inn som evne og potensial for internasjonalisering, innovasjonsevne, innsats for ansatte og lokalsamfunn etc.

Norge trenger folk som dette for å skape et levedyktig og lønnsomt arbeidsliv. Med EY Entrepreneur Of The Year ønsker vi å løfte frem disse hverdagsheltene, som ofte legger inn usedvanlig mye arbeid for å skape usedvanlige resultater, sier Eirik Moe,  ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Vest.

(Tekst:  Ole Kristian Lunde, Ernst & Young AS; Foto: Bård Gudim)

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.