Nå starter byggingen av nye Voss Gymnas

Anleggsarbeidet med nye Voss Gymnas er i gang.

Her skal det byggjast ein heilt ny skule, sier rektor Unn Fauskanger. – 1. juli overleverte me store delar av bygningane som skal rivast vekk. Rivingsarbeidet er starta opp innvendig, og vil breia om seg i løpet av sommaren, sier gymnasrektoren.

En utfordrende og spennende periode står for døren – både i byggefasen og tiden etterpå når den nye skolen skal tas i bruk.

Bygningene som skal rives, er den nyeste delen av gymnaset: Bygget nærmest Vosso, med gymnastikksal, musikkrom og fysikkrom. Den ærverdige rektorboligen skal også vekk – sammen med vaktmesterboligen som siste årene har vært kantine.

Nokre provisoriske ordningar må derfor til dei neste to åra for å bøta på manglane med bygningane som vert vekke, sier rektor Fauskanger. Planen er at nybygget skal stå klart i mars 2017.

(Geir Geitle, Avisa Hordaland Voss 07.07.2015 kl. 11:33)

Les mer om ordningene på Voss Gymnas i forbindelse med byggestart på avisa-hordaland.no.

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.