Vår måte å bygge på

Constructa blir en del av kundens selskap mens han bygger, og tar ansvar på samme måte som hans egne ansatte. Vår kunde får tilgang til mennesker med lang byggerfaring, kunnskap og kompetanse, noe man trenger for å styre og gjennomføre sitt planlagte prosjekt. Han forhandler selv direkte med aktuelle leverandører og underentreprenører. Han kjøper varer og tjenester til faste og avtalte priser. Vi prosjekterer, kjøper inn og bygger. Vår kunde sparer tid.

Gjennom Constructa får kunden og byggherren tilgang til en prosjektorganisasjon som følger prosjektet i alle de ulike fasene. Dette gir en trygghet for kontinuerlig prosjektstyring og kostnadskontroll. Alle detaljbeslutninger tas underveis når dette er nødvendig, og kan utsettes til man er trygg på at de er riktige for prosjektet. Endringer og omprosjekteringer blir redusert og holdt på et minimum, og alle entreprenører blir kontrahert til best mulig oppnåelige markedspriser. Gjennom en stødig prosjektledelse kan vi styre prosjektet innenfor de tids-, kvalitets- og kostnadsrammene som er satt.

Om det skjer noe ekstraordinært i prosjektet har vår kunde kun en å forholde seg til  – nemlig oss. Vi tar ansvar. Vi ser til at sakene blir sortert ut, og plasserer ansvar der de hører hjemme. Våre kunder får best mulig sikkerhet.

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.