Trikkehallen ved Møhlenpris skole

Byrådet innstiller at det bevilges 19 millioner til fasaderehabilitering av byggene på Trikkehall-tomten som ligger ved Møhlenpris skole. Etter planen skal det bli utført rehabilitering i nødvendig grad og vedlikehold av fasadene, vinduene, dørene og portene til Trikkehallen, Sandtørkerommet, Garasjebygningen og Omnibusverkstedet. Rehabiliteringen vil inngå som en del av Møhlenpris-prosjektet og vil bli utført av Constructa Entreprenør.

Byggene på Trikkehall-tomten eies av Bergen kommune, ved Etat for bygg og eiendom, og leies i dag ut til Bergen Tekniske Museum. Anleggets hovedbygninger er Trikkehallen inklusivt Sandtørkerommet, Garasjebygningen og Omnibusverkstedet. De to førstnevnte og gårdsplassen mellom bygningene med brostein og trikkespor er vedtaksfredet av Riksantikvaren, mens Omnibusverkstedet er vurdert som verneverdig.

Trikkehallen er den største bygningen på området, og denne har et senere tilbygg som kalles Sandtørkelageret. Selve vognhallen ble oppført etter arkitekt Schak Bulls tegninger i 1912-1913. Bygningen ble oppført i mur og har tre tårn på 7-8 meter. Trikkehallen inneholdt verkstedhall, smie, administrasjon og leilighet på loftet. Hallen ble utvidet etter tegninger av arkitekt Jens Munthe Bull i 1915-1917 og 1937-1938. Garasjebygget ble også tegnet av Jens Munthe Bull i 1920-1921. Omnibussverkstedet ved trikkehallen ble tegnet i 1931, men ikke oppført før 1940.

BYGGHERRE:
Bergen Kommune
TYPE:
Fasaderehabilitering
CONSTRUCTA'S ROLLE:
Totalentreprenør
60.38376113563551,5.321202278137207 13
Trikkehallen

Bergen Tekniske Museum - Trikkehallen

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.

Lignende prosjekter

 • Sandsli sykehjem Offentlige bygg 

  Nytt sykehjem på Sandsli i Bergen med 120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”.

 • Strax-huset Offentlige bygg 

  Ombyggingsarbeider i 1., 3., 4. og 5. etasje til eksisterende Strax-huset

 • Vossabadet Idrett Offentlige bygg 

  Nytt svømmeanlegg med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m og vannsklie

 • Strax-huset Næringsbygg Offentlige bygg 

  Kontor, møte- og aktivitets- samt overnattingsrom. Bygget er på ca 2700 m2