Sandsli sykehjem

Bergen kommune har inngått kontrakt med Constructa Entreprenør AS om å bygge det nye sykehjemmet og omsorgsboliger på Sandsli.

Prosjektet omfatter både bygging av et sykehjem og Omsorg pluss-leiligheter i tilknytning til sykehjemmet med diverse fellesarealer. Totalt får Sandsli sykehjem 150 plasser med heldøgnsomsorg: 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Prosjektet inneholder også dagsenter for demente, aktivitetsrom, velværerom og p-kjeller. Prosjektet legger stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager.

Arbeidene ferdigstilles i løpet av i april 2020.

Sandsli sykehjem, som skal ha et bruttoareal på vel 20.000 kvadratmeter og bygges i fire etasjer, blir størst av tre nye sykehjem som skal bygges i Bergen de neste årene.

Les mer om prosjektet på www.bergen.kommune.no.

 

13
KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.

Lignende prosjekter

 • Strax-huset Offentlige bygg 

  Ombyggingsarbeider i 1., 3., 4. og 5. etasje til eksisterende Strax-huset

 • Vossabadet Idrett Offentlige bygg 

  Nytt svømmeanlegg med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m og vannsklie

 • By Andrewrabbott (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
  Trikkehallen ved Møhlenpris skole Offentlige bygg 

  Fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen som en del av Møhlenpris-prosjektet

 • Strax-huset Næringsbygg Offentlige bygg 

  Kontor, møte- og aktivitets- samt overnattingsrom. Bygget er på ca 2700 m2