Strax-huset

Constructa Entreprenør sto for utførelse av ombyggingsarbeider i 1., 3., 4. og 5. etasje til eksisterende Strax-huset, tilbudet til Bergen kommune for rusmiddelavhengige over 18 år.

Ombyggingsarbeidene besto av innredning av ny avdeling med sprøyterom samt generelt forbedring av servicerom og garderobeforhold for bevegelseshemmede i lokalene. Eksisterende gangbro fra Damsgårdsveien på sørfasade ble utvidet og bygget inn. Øvrige fasader ble ikke endret.

Brukerne fikk tilgjengelighet til 3. etasje med dagsentertilbud og enkelte til natthjem / overnatting i 4. etasje. Til inngang fra Michael Krohnsgate ble det anlagt rampe på egen eiendom. Mellom etasjene ble det benyttet eksisterende person- / vareheis. Brukerne til nytt sprøyterom i 3. etasje får egen adkomst fra utvidet og overdekket gangbro fra Michael Krohnsgate på fasade mot sør. Bevegelseshemmede til sprøyterom kan dog benytte hovedinngang med tilrettelagt rampe.

 

Bilder: Kari Ingvaldsen v/ Bergen kommune og Vilde Stedal Kalvik (Vinkel-blad).

BYGGHERRE:
Damsgårdsveien 106 AS
TYPE:
Ombygging av eksisterende lokaler
CONSTRUCTA'S ROLLE:
Totalentreprise
60.38294059999999,5.314342099999976 13
KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.

Lignende prosjekter

 • Sandsli sykehjem Offentlige bygg 

  Nytt sykehjem på Sandsli i Bergen med 120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”.

 • Vossabadet Idrett Offentlige bygg 

  Nytt svømmeanlegg med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m og vannsklie

 • By Andrewrabbott (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
  Trikkehallen ved Møhlenpris skole Offentlige bygg 

  Fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen som en del av Møhlenpris-prosjektet

 • Strax-huset Næringsbygg Offentlige bygg 

  Kontor, møte- og aktivitets- samt overnattingsrom. Bygget er på ca 2700 m2