Vossabadet

Constructa Entreprenør fører opp nytt svømmeanlegg Vossabadet med flere basseng, stupebrett og sklier for Voss kommune.

Det nye badeanlegget ligger flott plassert ved Prestegardsmoen, med Skolehaugen i nordøst, gravplassen i vest og idrettsbanen i øst som gjør at Vossabadet har sentral beliggenhet mellom de ulike idrettsarenaer, rekreasjonsområder, skoler, campingplass, utebasseng og med gangavstand til sentrum.

Vossabadet vil kunne tilby de besøkende toppmoderne fasiliteter med universell tilgjengelighet med 25 m basseng, opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 m, stupebasseng, stupetårn 1 m, 3 m og 5 m og vannsklie.

Nybygget som vil reise seg over 2 etasjer, skal få virke godt sammen med det store landskapsrommet og det kvadratiske preget av den grønne gravplassen. Natursteinsmuren langs Idrottsvegen vil lede rett inn til hovedadkomsten som er lagt lett synlig ved samlingsplassen. Det horisontale nybygget skal ligge på et platå og avslutte den kvadratiske gravplassen og den sirkulære banen på en naturlig måte.

Den valgte planløsningen gjør at Vossabadet blir en lys, varm og behagelig å være i svømmehall, med mye åpenhet, men likevel ikke for mye innsyn tett på glasset.

Første etasje vil romme vrimlearealet med resepsjon / kiosk som skal betjene både våt og tørr sone, vaktrommet og lageret, garderobene for de ulike brukergruppene (damegarderobe, familierom, herregarderobe og garderobene for multifunksjonshemmede), felles badstue, boblebadet, konkurranse-, stupe- og opplæringsbassenget. Det er stålbasseng i alle 3 bassengene. Opplæringsbassenget har hev / senkbar bunn med dybde fra 0 – 1600 mm. I tillegg til trapp blir det en løfteplattform for funksjonshemmede i dette bassenget.

Over det store bassenget skal det sveve vannsklien. Samme trapp som blir brukt til sklien, vil føre til stupetårnet som har en fallhøyde på 5 m.

I andre etasje vil det ligge vrimlearealet, tribunene, 1. hjelp, lager, kontorfasiliteter og teknisk rom.

U. etg. skal romme tekniske installasjoner (VVS-anlegg og elektro).

Kjøreadkomsten blir fra Hestabakkvegen og Idrottsvegen. Eksisterende parkeringsplasser i området skal også dekke parkeringsbehovet for svømmehallen. Det skal legges til rette for sykkel og mopedparkering samt HC-parkeringsplasser nær hovedankomsten. Busslommer for besøkende er tenkt plassert langs Idrottsvegen.

Dette kommer til å bli et flott, funksjonelt og solid bad for både vossinger og besøkende!

BYGGHERRE:
Voss kommune
TYPE:
Svømmehall
CONSTRUCTA'S ROLLE:
Totalentreprenør
60.62616478306716,6.423941087835715 13
KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.

Lignende prosjekter

 • Sandsli sykehjem Offentlige bygg 

  Nytt sykehjem på Sandsli i Bergen med 120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”.

 • Strax-huset Offentlige bygg 

  Ombyggingsarbeider i 1., 3., 4. og 5. etasje til eksisterende Strax-huset

 • By Andrewrabbott (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
  Trikkehallen ved Møhlenpris skole Offentlige bygg 

  Fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen som en del av Møhlenpris-prosjektet

 • Strax-huset Næringsbygg Offentlige bygg 

  Kontor, møte- og aktivitets- samt overnattingsrom. Bygget er på ca 2700 m2