Ruster opp Trikkehallen ved Møhlenpris skole

By Andrewrabbott (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Byrådet vil bevilge 19 millioner til fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen som ligger ved Møhlenpris skole. Rehabiliteringen vil inngå som en del av Møhlenpris-prosjektet.

Deler av eiendommen Bergen Tekniske Museum (Trikkehallen) inngår allerede i prosjektet for blant annet å oppfylle kravet til uteareal for barnehagedelen av oppveksttunet. Det er i Møhlenpris-prosjektet avsatt midler til opprustning av deler av uteområdet og opprustning av fasader på deler av bygningsmassen på Trikkehallen.

Det er et ønske om å oppruste fasadene også ved resterende bygningsmasser på Trikkehallen slik at området gir et godt helhetsinntrykk. (Bilde: ANDREWRABBOTT / WIKIMEDIA COMMONS. Tekst: Ann-Kristin Loodtz. Byrådet, Bergen Kommune: Politikk, 20.08.2015)

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.