Trainee Vest

Constructa Entreprenør søker Trainee i prosjektledelse bygg og installasjonsteknikk.

Trainee Vest er et regionalt traineeprogram for nyutdannede i regi av Bergen Næringsråd som fremskaffer traineeplasser hos arbeidsgivere fra ulike fagfelt i både privat og offentlig sektor.

Som Trainee er du ansatt i en bedrift i ett år, fra august til august. Flere ganger i året deltar du på faglige fellessamlinger. Da møtes alle traineene fra de ulike bedriftene. På samlingene er det rom for å skape nettverk, få personlig utvikling og kompetanseheving.
På i løpet av våren legger vi opp til ett studie i prosjektledelse på handelshøyskolen BI.

Hvilken kompetanse som blir etterspurt varierer fra stilling til stilling. Det kan etterspørres både bachelorgrad eller mastergrad og fra en rekke ulike fagområder. Det at vi samler mange fra ulike fagområder og arbeidsgivere er noe av det som gjør traineeprogrammet unikt.

Du som søker har:
• Utdanning på bachelor- eller masternivå
• Maksimalt 3-års arbeidserfaring etter avsluttende studier
• Behersker norsk som arbeidsspråk
• Har vilje og pågangsmot til å ta fatt på et unikt år som vil kreve mye av deg

Vi tilbyr deg:
• Et spennende år som trainee
• Faglig og personlig utvikling
• Innsyn i et mangfoldig næringsliv
• Tilgang til Bergen Næringsråd sitt nettverk for unge i næringslivet

For mer informasjon om programmet sjekk Trainee Vest’s facebookside, nettsiden og finnannonsen for alle stillingene.

KONTAKT OSS
Constructa gir deg trygghet og kostnadskontroll for prosjektet gjennom åpenhet og samspill CONSTRUCTA’s medarbeidere innehar lang erfaring og høy faglig kompetanse.